Home Uitkering WAZ uitkering
Werk en Inkomen

WAZ uitkering | Werk en Inkomen

WAZ Uitkering

De WAZ uitkering staat voor de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen. Deze wet was lange tijd een verplichte verzekering die er voor zorgde dat zelfstandige ondernemers het recht hadden op een uitkering als zij arbeidsongeschikt werden.

Deze uitkering stond gelijk aan maximaal 70% van het minimumloon.

Nadat deze wet werd afgeschaft konden zelfstandige ondernemers terecht bij particuliere verzekeraars. Deze particuliere verzekeraars hebben echter wel het recht om de ondernemers te weigeren wanneer ze het risico te groot achten. In dit geval kan de ondernemer nog in aanmerking komen voor een alternatieve verzekering, tevens via een particuliere verzekeraar.

Hoogte WAZ uitkering

De WAZ uitkering wordt verstrekt door het UVW, het UitvoeringsInstituut Werknemersverzekeringen. De hoogte is afhankelijk van een paar factoren zoals ten eerste de mate waarin een ondernemer arbeidsongeschikt is.

Ook het inkomen wat de ondernemer verdiende voorafgaand in het jaar dat hij/zij arbeidsongeschikt werd speelt een rol.

Ondernemers die minder dan 25% arbeidsongeschikt zijn hebben geen recht op een WAZ uitkering. Ook ondernemers ouder dan 65 hebben hier geen recht op.